GEB Felsefesi ve İlkeleri

GEB Anaokulu

GEB, öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile öğrencilerin tüm potansiyellerini kullanmalarını sağlayarak onları akıl ve bilim yolunda bugüne ve yarına hazırlamak amacıyla kurulmuştur.

Türk eğitim modeline uyarlanan özgün bir eğitim modeli uygulayarak sorumluluklarının farkında, akademik bilgiyi yaşam ve kariyer becerileri ile sentezleyebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip yaratıcı ve öngören ulusal ve insani değerlere bağlı, aynı zamanda kültürler arası farklılıklara açık olan saygılı bireyler yetiştirmektir.

GEB Anaokulu

* Ezberci eğitim anlayışı kalıplarından çıkarak, çocukların doğuştan gelen bilgi edinme isteğini arttırarak sorgulamalı bir yaklaşımla problemleri çözmesi ve yaşantılarla öğrenerek eğitim almasıdır. Bu sayede bilgiyi direk vermek yerine merak uyandırıcı aktivitelerle bilgiye çocuğun ulaşmasını sağlamak ve aktif olarak yaşamda kullanmaları sonucu kalıcı bir öğrenme gerçekleştiriyoruz

Mutlu öğretmen, mutlu öğrenci anlayışı ile yola çıkan GEB de öğrenciler; güneş ışığı alan açık hava derslikleri, sera, hayvan barınakları, atölyeler, spor, sanat ve yemek salonu ile keyifli bir öğrenme deneyimi yaşıyor.

GEB İlkeleri

  • Her çocuğun birbirinden bağımsız gelişim gösteren ve farklı ama eşit olduğu bir birey olduğu bilinir.
  • Çocuğun toplumun bir parçası olduğu ve toplumun gelecekteki güvencesi olduğu bilinir.
  • Çocuğun her yönüyle gelişmesine katkı sağlanılır
  • Güven ve sevgi ortamında düşünlerini açıkça dile getirebilmesi sağlanır
  • Kendisinin yapabileceğini bilinir ve bağımsızlık kazanmaları için desteklenir
  • Çocuklar kendilerini ilgilendiren bütün konu ve sorunlarda düşüncelerini söyler, kararına saygı duyulur.
  • Özel hayatın mahremiyetine önem verilir.
  • Doğanın tüm bileşenlerine saygı gösterilir.
  • Canlı ve cansız hiçbir şey zarar verilmediği sürece her şey serbesttir.