İngilizce

GEB Anaokulu

Çevremizle iletişim kurmamızı sağlayan dil, tüm zihinsel süreçlerle ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Anlamak, düşünmek, dikkatini kanalize etmek gibi tüm zihinsel faaliyetler dili kullanır.

Dil ve zihin birbirine paralel gelişmektedir. Bu nedenle çocuğun dil gelişimi onun tüm zihinsel gelişimini desteklemektedir. Dilbilimciler okul öncesinde yabancı dil öğrenen çocukların problem çözme yetilerinin de çok güçlü olduğunu düşünmektedirler.

GEB Anaokulu

Erken yaşta verilen yabancı dil öğretimi çocukta zekayı geliştirmekte ve ana dilinde de anlama kabiliyetini arttırmaktadır.

Geb Anaokulu’nun amacı İngilizceyi ders olarak öğretmek değil ikinci bir dil olarak benimsetmektir. Geb İngilizce eğitimi ile öğrencisine güne, selamlama ve takvim zamanı hakkında sohbetle başlar. Derse ısınma süreci olarak tanımladığımız bu süreçte amacımız, öğrencimizi basit kalıplarla konuşmaya yönlendirmek, takvim/zaman kavramını oluşturmak, duygu ve düşüncelerini, kendisini nasıl hissettiğini ifade edebilmesini sağlamaktır.