Doğa Atölyesi

Doğa üzerine bilgi edinmek, onu tanımakla mümkündür. Doğayı keşfetmek ve doğaya karşı olumlu davranışlar sergilemek için doğa eğitimlerine yer verilmelidir.

GEB Anaokulu

Doğa eğitimleri çocuğa doğanın dilini öğretirken bir yandan kendi dünyasında keşif yolcuğu yaparak yeni kazanımlar elde etmesini sağlar.

Ülkemizdeki doğal zenginlikleri düşünecek olursak atölye çalışmaları için ülkemiz en iyi laboratuvarlardan biridir.

Doğa atölyemizin amacı; çocuklara doğa sevgisini kazandırmak, keşif ve merak duygusunu geliştirmek,yeni canlılar tanımasını sağlamakla beraber çocukların doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak, doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek, doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirmesini sağlamak, doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak ve doğanın korunmasına aktif katılım sağlamaktır.

Doğa atölyelerini uygularken çocuklarda öğrenmeyi desteklemek amaçlı olarak materyaller (dürbün, büyüteç, gözlem kutusu vb.) kullanılabilir. Çocukların kendi gözleriyle görebildikleri, dokunabildikleri, süreçleri kendileri deneyimledikleri sürece öğrenmeye daha çok istek duyarlar.