Bilim Atölyesi

GEB olarak bilim atölyemizde amacımız zenginleştirilmiş öğrenme çevresinde çocukların gözlem, sınıflama, ölçme yapma becerilerini geliştirmek ve süreç boyunca tüm duyularını etkin olarak kullanmalarını sağlamaktır.

GEB Anaokulu

Çocuklar çok erken yaşlardan itibaren deney yapmaya başlarlar. Ellerine aldıkları nesneleri sallayarak ya da yere atarak nesnenin çıkardığı sese, yuvarlanıp yuvarlanmadığına ya da yere düşünce zıplayıp zıplamadığına bakarak o nesne ve benzerleri hakkında bilgi edinirler.

Bizim onlara topun yere atılınca zıplayacağını veya yuvarlanıp gideceğini söylememiz herhangi bir anlam ifade etmez. Çünkü çocuklar en küçük yaşlardan itibaren kendileri deneyerek ve yaparak öğrenirler.