5 Yaş Grubu

GEB Anaokulu
  • Beş yaşındaki çocuklar yaratıcı ve istekli problem çözücülerdir. Çeşitli yeni deneyimlere katılırken daha analitik sorular sorarlar ve tercihlerini tartarlar. Ayrıca, yeni şeyler öğrenirken daha sosyaldirler ve başka çocukların da katıldığı aktiviteleri tercih ederler.
  • Dil becerileri iyi gelişmiştir. Sözcükleri doğru telaffuz ederler, karmaşık ve bileşik cümleler kurarak konuşurlar, dilbilgisini büyük ölçüde doğru kullanırlar ve hızla artmaya devam eden iyi bir sözcük dağarcıkları vardır. Bu yaştaki çocuklar sohbet başlatmayı severler, grup konuşmaları sırasında konuşma sırasının kendilerine gelmesini bekleyebilirler ve kişisel deneyimlerini paylaşırken genellikle uygun detaylara yer verebilirler.
  • Matematiksel düşünme şekli daha soyut ve şekillerin ve rakamların özelliklerini daha iyi anlayacak hale gelir. Bir arada bulunan “20”ye kadar nesneyi sayabilirler, basit toplama ve çıkarma işlemleri yaparlar ve hangi sayı grubunun daha büyük olduğunu belirlerler. Beş yaşındaki çocuklar “altında” veya “arkasında” gibi konumla ilgili sözcükleri anlarlar ve kullanırlar. Olayları kronolojik olarak sıralarlar ve saati söylemeyi öğrenmeye başlarlar. Ayrıca, nesneleri birden fazla özelliğe göre sınıflandırabilirler.
  • Fiziksel olarak, beş yaşındaki çocuklar enerji doludur ve aktif oyunlar ve ortamlar isterler. Yürürken ve koşarken daha olgun hareket ederler ve hareketlerinin yönünü, hızını ve niteliğini değiştirebilirler. Ayrıca, yazı ve boyama araç-gereçlerini kontrol etmek, oyuncak bebeklerin giysilerini giydirip çıkartmak ve fermuar ve düğmeleri açıp kapamak için parmaklarını esnek bir biçimde kullanabilirler.
  • Dünyanın nasıl işlediğini gerçekten bilmek isterler. Uygulamalı deneyimler, şeylerin “nasıl” ve “neden” olduğunu açıklayan teoriler oluşturmalarına yardımcı olur. Bilgi toplamak için termometre ve tartı gibi araçları kullanabilirler ve basit araştırmaları daha bağımsız yapabilirler. Beş yaşındaki çocuklar bilgi aktarmak, soru sormak ve açıklama yapmak için giderek daha tanımlayıcı bir dil kullanırlar.
  • Bu yaştaki çocuklar duygularını ve sosyal durumları daha bağımsız idare edebilirler. Sakinleşmek için başka bir odaya gitmeye kendi kendilerine karar verebilir veya bir çatışmayı çözmek için yetişkin yardımı almadan önce anlaşma veya uzlaşma gibi stratejiler deneyebilirler. Yetişkinlerle ve başka çocuklarla arkadaşlık kurma ve sürdürme becerileri de gelişmiştir. “Grup” tarafından kabul edilmek giderek daha önemli hale gelmektedir.