3 Yaş Grubu

GEB Anaokulu

  • Üç yaşındaki çocuklar öncelikle keşfederek, tüm duyularını kullanarak öğrenirler. Oyun oynarken dikkat dağıtıcıları daha iyi göz ardı edebilir ve ellerindeki işe daha iyi odaklanabilirler.
  • Üç yaş grubundaki çocuklarda dil gelişimi hızlanır. Pek çok yeni sözcük öğrenirler ve telaffuzlarında büyük ilerlemeler olur. Basit cümlelerle iletişim kurarlar ve dilbilgisi kullanımlarını geliştirirler. Bu yaştaki çocuklar ilgi alanlarından bahsetmek isterler ve yetişkinlerin biraz ipucu desteğiyle kişisel deneyimlerini başkalarıyla ilişkilendirebilirler.
  • Üç yaşındaki çocuklar konuşmaları, hikayeleri, şarkıları ve şiirleri dinleyebilir ve anlayabilirler. Harfleri öğrenmeye başlarlar ama sayılara da “harf” diyebilirler. Ortamdaki yazıları fark ederler ve ne anlama geldiğini sorabilirler. Çocuklar üç yaşındayken karalamalar daha çok yazı gibi görünmeye başlar.
  • Bu yaştaki çocukların oyun oynarken mantıksal akıl yürütme becerileri gelişir. Basit yapbozları birleştirebilirler ve bütün bir nesnenin parçalara ayrılabileceğini anlarlar. Nesneleri sınıflandırabilir ve ayırabilirler ama genellikle bir seferde bir özelliğe göre ayırır veya sınıflandırırlar. Üç yaşındaki çocuklar “aynı” veya “farklı” nesneleri belirler veya tanımlarlar.
  • Fiziksel olarak üç yaşındaki çocuklar yürümeye yeni başlayan çocuklardan daha emin hareket ederler. Koşma, tırmanma ve kaba motor beceriler kullanmayı gerektiren diğer hareketleri yapma yeteneklerini geliştirmişlerdir. Üç tekerlekli bisiklete binebilir veya salıncakta sallanabilirler. İki elini ve vücutlarını kullanarak büyük bir topu yakalayabilirler. Artan parmak becerileri sayesinde basit yapbozları birleştirebilir, araçları kullanabilir, avuç içi yerine parmaklarıyla pastel boya tutabilir, çamurdan top ve yılan yapabilir ve yardım almadan soyunabilirler.
  • Üç yaşındaki çocuklar sesleri üzerinde daha çok kontrol sahibi olarak ve en sevdikleri şarkıları tanıyarak, adlandırarak ve söyleyerek yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirirler. Gelişen vuruşu, tempoyu ve perdeyi kontrol etme yeteneğiyle basit ritim enstrümanlarını çalabilirler. Üç yaşındaki çocuklar dramatik oyunu çok severler ve hayal gücüne dayalı senaryolarına kendilerini bazen o kadar çok kaptırırlar ki oyun bittikten sonra da rollerine devam ederler. Oyunlarında gerçek nesneleri ve kostümleri kullanmayı tercih ederler.